i
Dutch Originals Furniture 3e Industrieweg 5
NL-4147 CV Asperen Nederland
Fax +31(0) 345 61 26 27 info@dutchoriginals.com

Privacy statement

Privacy statement Gebroeders van der Stroom

Wie we zijn

Persoonsgegevens die u ons verschaft via de Dutch Originals-website, worden verzameld, opgeslagen, gebruikt en verwerkt door Gebroeders van der Stroom, 3e Industrieweg 5, 4147 CV Asperen, Holland.
Persoonlijke gegevens, een vertrouwelijke aangelegenheid
Wij beschouwen onze klanten en toekomstige klanten als partners. Dit partnerschap komt tot uiting in de manier waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. Wij registreren alleen de gegevens die wij nodig hebben om ons aanbod aan u te verbeteren of om aan uw opdracht te kunnen voldoen. Deze verklaring persoonsgegevens vertelt u welke gegevens wij registreren, hoe wij ze gebruiken en hoe u ze kunt inzien, veranderen en verwijderen.

Gebruik van uw gegevens

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om bestellingen te verwerken, producten te leveren, u over onze producten en aanbiedingen te informeren, onze producten, communicatiemiddelen en interne processen te verbeteren en misbruik van onze website te voorkomen. Om eenvoudiger en sneller dan via de post contact met u te kunnen opnemen, verzoeken wij u ons uw e-mailadres te geven. Wij slaan alleen gegevens op die relevant en noodzakelijk zijn voor bovenstaande doeleinden. Bovendien verwijderen wij uw gegevens als wij deze niet meer nodig hebben.

Gegevensverstrekking aan derden

Wij maken uw persoonsgegevens bekend aan andere gelieerde maatschappijen binnen het Gebroeders van der Stroom-concern, indien dat noodzakelijk is voor de doelgerichte toepassing van uw gegevens. Incidenteel moeten wij derden zoals dealers of expediteurs aantrekken om u nog beter van dienst te kunnen zijn. Ten slotte kan het voorkomen dat wij een beroep doen op diensten van derden om de gegevens te beheren en te onderhouden. Als wij in dergelijke gevallen gegevens bekend maken aan derden, hebben deze tegenover Gebroeders van der Stroom een geheimhoudingsverplichting met betrekking tot de gegevens om misbruik daarvan te voorkomen. Gebroeders van der Stroom zal uw gegevens nooit bekendmaken aan commerciële handelaars in adressen.

Informatie- en wederopzeggingsrecht

Als u aan Gebroeders van der Stroom persoon gerelateerde gegevens verstrekt, kunt u altijd informatie over de opgeslagen gegevens en het daarvan verlangen. U kunt ze actualiseren, wijzigen of verwijderen. Het is daarvoor voldoende ons te bellen, te schrijven of een e-mail te sturen. Hierbij moet u uw identiteit kunnen aantonen. U kunt uw toestemming om in de toekomst gebruik van uw gegevens te maken altijd intrekken. Dit kan per post, telefoon of e-mail.